Robin

Robin

Share on whatsapp
Delen
Robin

Robin

Welke beleggingsfondsen kiezen bij BND? + Mijn fondskeuze

Welke beleggingsfondsen kiezen bij BND? + Mijn fondskeuze

Welke fondsen kiezen bij BND

Wanneer je een beleggingsrekening of andere soortgelijke rekening opent bij Brand New Day krijg je te maken met de vraag: “Welke fondsen moet ik nu precies kiezen?”. In dit artikel licht ik toe wat de verschillen zijn per fonds, waarom ik in het begin voor bepaalde fondsen heb gekozen en waarom ik naar aanleiding van dit onderzoek andere keuzes heb gemaakt. 

Welk beleggingsfonds kiezen bij Brand New Day

Helaas kan ik je niet vertellen wat het beste beleggingsfonds is bij BND, want ik ben geen waarzegger, maar blogger. Als ik waarzegger was, dan had ik op dit moment waarschijnlijk wat anders gedaan dan dit artikel schrijven 😉

Niet getreurd! Ik kan je wel laten zien op welke dingen je kunt letten bij het kiezen van fondsen en waarom ik voor bepaalde fondsen heb gekozen.

Heb je nog geen account aangemaakt? Dan kun je via deze link een gratis beleggingsrekening openen. Wil je eerst meer weten over indexbeleggen? Lees dan dit artikel. Open je een pensioenrekening dan kom je exact voor dezelfde fonds keuzes te staan.

Brand New Day fondsen

Wanneer je een account hebt aangemaakt en een risicoverdeling hebt gekozen kun je kiezen uit de onderstaande fondsen. 

Aandelen indexfondsen

 • BND Wereld Indexfonds Hedged
 • BND Wereld Indexfonds Unhedged
 • BND Emerging Markets Indexfonds
 • BND Small Cap Wereld Indexfonds
 • BND Duurzaam Wereld Indexfonds-A

Obligatie indexfondsen

 • BND Euro Obligatie Indexfonds
 • ‘Andere obligatiefondsen’

Als je niks wijzigt beleg je aandelen standaard in het BND Wereld Indexfonds Hedged en obligaties in het BND Euro Obligatie Indexfonds. In dit artikel ga ik alleen in op de keuze uit de vijf aandelen indexfondsen. Er komt een apart artikel over de obligatiefondsen.

Voordat ik begin met een toelichting per fonds heb ik een bekentenis te maken en wil ik je tevens waarschuwen.

Bekentenis

In de eerste twee jaar die ik via Brand New Day heb belegd, heb ik beperkt onderzoek gedaan naar de zeven verschillende opties die er zijn. Ik heb destijds gekozen voor Wereld Indexfonds Hedged, omdat ‘je dan minder risico loopt’. Daarnaast heb ik gekozen voor het BND Emerging Markets Indexfonds, omdat ik op basis van mijn beeld over de wereldeconomie dacht dat ik hier meer rendement kan behalen, waardoor de iets hogere kosten vanzelf goed zouden worden gemaakt. Bij de obligaties heb ik niet eens uitgezocht welke optie beter zou werken en ben ik voor de standaard optie gegaan. 

Achteraf gezien, geen slechte keuze, maar met de kennis van nu ga ik het toch anders doen.

Waarschuwing

Dat ik hier nu wel grondig onderzoek naar heb gedaan, betekent niet dat ik de beste keuzes maak. Je moet zelf kiezen in welke fondsen jij belegt. Ik heb nu meer vertrouwen in mijn eigen keuzes, omdat ze beter doordacht zijn. Dit biedt echter geen enkele garantie op succes en ik ben dan ook niet verantwoordelijk voor de keuzes die jij maakt. 

Het staat je dus vrij om dezelfde keuzes te maken of hiervan af te wijken.

Voordat ik doorga met een introductie per aandelen indexfonds, wil ik graag kort stilstaan bij de standaard keuze voor obligaties, namelijk het BND Euro Obligatie Indexfonds.

Obligatie Indexfonds

Bij de standaard optie heb je een sterke spreiding over een groot aantal obligaties en tevens spreiding over twee verschillende obligatie indexfondsen. Daarnaast loop je geen valutarisico, doordat je alleen in euro’s belegt. Dit fonds heeft een rendement 2,62% per jaar na kosten sinds de oprichting in 2014. 

Tooltip BND Euro Obligatie indexfonds

Voor nu vind ik dat prima. Ten eerste, omdat ik nauwelijks obligaties koop. Ik beleg namelijk voor 90% in aandelen en slechts 10% in obligaties. Bovendien zie ik hier de komende jaren nog geen verandering komen in deze verhouding. Ten tweede, omdat ik obligaties koop om risico’s te verkleinen en dankzij de spreiding doet dit obligatiefonds wat ik zoek.

Kortom, de verschillen tussen dit obligatiefonds en de andere obligaties fondsen bij Brand New Day zoek ik later uit grondiger uit. 

Nu zal ik je eerst een korte introductie per fonds geven en daarna vat ik de belangrijkste informatie samen in tabellen.

BND Wereld Indexfonds Hedged

Dit fonds belegt in ongeveer 2.200 verschillende aandelen van bedrijven uit Europa, Noord Amerika en Azië/Pacific. De drie grootste bedrijven binnen dit fonds zijn Microsoft, Apple en Amazon. Ongeveer 60% van de bedrijven uit dit fonds komen uit de Verenigde Staten. Dankzij de lage jaarlijkse kosten van 0,59%, grote spreiding en een afgedekt valutarisico is dit een prima optie wanneer jij net begint met beleggen. 

Hieronder vind je een overzicht van het rendement van dit fonds. 

Rendement Wereld Indexfonds Hedged 31-12-2019

Meer informatie over dit fonds geef ik verderop in tabellen. Dit komt onder andere uit de factsheet van het BND Wereld Indexfonds Hedged. Daarnaast heb ik specifiek voor dit fonds een deep-dive op het fonds gemaakt.

BND Wereld Indexfonds Unhedged

Dit fonds is vrijwel identiek aan het BND Wereld Indexfonds Hedged, met als groot verschil dat het valutarisico niet is afgedekt. 

Of je voor hedged of unhedged moet kiezen is een discussie op zichzelf. Ik heb er na hier beter op in te zijn gedoken voor gekozen om alleen te hedgen als ik verwacht een deel van het geld binnen 20 jaar nodig te hebben.

Meer informatie vind je in de factsheet van het BND Wereld Indexfonds Unhedged.

BND Emerging Markets Indexfonds

Dit fonds belegt overwegend in aandelen van bedrijven in opkomende markten, waaronder Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Drie bekende grote bedrijven zijn: Alibaba, Samsung en Tencent en het grootste deel van de bedrijven (ongeveer 30%) komt uit China.  Bovendien is de top 10 bedrijven verantwoordelijk voor 25% van de grootte van dit fonds.

Rendement BND Emerging Markets Indexfonds 31-12-2019

Meer informatie vind je in de factsheet van het BND Emerging Markets Indexfonds.

BND Small Cap Wereld Indexfonds

Dit fonds belegt in minder bekende, kleinere bedrijven uit de ontwikkelde landen in Noord-Amerika, Europa en Azië/Pacific die zich specifiek houden aan bepaalde criteria inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierover staat het volgende vermeldt: 

Deze criteria zijn gebaseerd op door de Verenigde Naties opgestelde richtlijnen met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie. Bedrijven die activiteiten uitvoeren of hebben uitgevoerd die leiden tot ernstige schending van het UN Global Compact, of bedrijven die betrokken zijn in de productie en/of distributie van controversiële wapens of tabak, worden uitgesloten.

Rendement BND Small Cap Indexfonds 31-12-2019

Meer informatie vind je in de factsheet van het BND Small Cap Wereld Indexfonds.

BND Duurzaam Wereld Indexfonds-A

Dit fonds belegt in praktisch dezelfde bedrijven als het Wereld Indexfonds Hedged wanneer je kijkt naar de top 10 bedrijven. Doordat dit fonds zich, net als het Small Cap fonds, aan de UN Global Compact richtlijnen houdt draagt het de stempel duurzaam. In de praktijk betekent dit dat er van de 2.200 bedrijven zo’n 1.800 over blijven.

Duurzaam beleggen is een onderwerp op zichzelf. Daarom ga ik er in dit artikel vanuit dat het fonds: duurzamer is dan het Wereld Indexfonds, maar dat het stempeltje ‘duurzaam’ meer marketing waarde heeft dan dat je het fonds op zichzelf echt duurzaam kunt noemen.

In ruil voor het uitsluiten van deze bedrijven betaal je 0,02% extra jaarlijkse kosten.

Rendement BND Duurzaam Wereld Indexfonds-A 31-12-2019

Meer informatie vind je in de factsheet van het BND Duurzaam Wereld Indexfonds-A.

Samenvatting zonder rekenkundige karaktereigenschappen

Hieronder een simpel overzicht van een aantal statistieken die je zelf gemakkelijk kunt interpreteren. Deze zijn allemaal te vinden in de factsheet per fonds, maar doordat ik de getallen niet gemakkelijk kon vergelijken heb ik een duidelijk overzicht gemaakt. 

 • Opgericht: let op de data verschillen tussen de fondsen.
 • Rendement na kosten sinds oprichting: is het rendement na kosten sinds oprichting per jaar. Voor specifieke rendementen kun je kijken in de eerder gegeven afbeeldingen. Staat je niet blind op rendementen uit het verleden (zeker gezien de fondsen nog niet zo lang bestaan en we in deze tijd geen crisis hebben gehad).
 • Rendement benchmark: ieder fonds probeert een index te volgen. Welke Index dit is staat in de factsheets. Hiermee kun je vergelijken hoe het rendement het heeft gedaan ten opzichte van deze benchmark. Hoe dichter bij de benchmark, hoe beter het fonds slaagt in het doel om de benchmark te volgen.
 • Jaarlijkse kosten: zeer belangrijk om te weten, gelukkig allemaal relatief laag bij BND. 0,11% in kosten betekent dat een fonds standaard meer dan 0,11% extra rendement moet maken om dit te compenseren. 
 • Aantal bedrijven: hoe meer bedrijven, hoe meer spreiding.
 • Gemiddelde marktkapitalisatie: de gemiddelde beurswaarde van een aandeel in de portefeuille. Vooral handig om het verschil bij Small Cap te zien.
 • Grootste land: hiermee kun je rekening houden, omdat je afhankelijk wordt van de bedrijven (en de valuta) uit dit land. Hoe meer procent van de bedrijven uit een land komt, hoe sterker je afhankelijk bent van dit land.
 • Grootste bedrijf: om je een idee te geven van de bedrijven waarin je belegt. Vooral bij het Emerging Markets fonds valt het op dat je in grotere mate afhankelijk bent van de top 10 bedrijven (25%).
 • Fondsomvang: zegt wat over hoe groot deze fondsen bij Brand New Day zijn en dus wat andere beleggers kiezen bij Brand New Day.
Vergelijking aandelen indexfondsen BND

In de factsheet zijn ook meer complexe data beschikbaar, zoals de R-squared, beta, sharpe ratio, standaarddeviatie etc.. Fondsen beoordelen op dit soort statistieken valt buiten de scope van het doel van mijn website om beleggen toegankelijk te maken.

Achterliggende fondsen

*Dit was t/m 6 juni 2019 ook een Vanguard fonds, maar dit is gewijzigd. Ik heb dit verder uitgezocht met de hulp van BND. In praktijk is eigenlijk alleen de fiscale structuur gewijzigd, waardoor jij meer rendement overhoudt. De onderliggende fondsen verschillen nauwelijks.

Waar kijk ik zelf naar?

Hoe jij deze cijfers interpreteert is grotendeels aan jezelf. 

Persoonlijk kijk ik bijvoorbeeld naar spreiding over landen, hoe sterk bepaalde landen vertegenwoordigd zijn, de grootste bedrijven en de jaarlijkse kosten. 

Het historische rendement is voor mij in beperkte mate leidend, omdat niet alle fondsen dezelfde oprichtingsdatum hebben en ik beleg voor een termijn van 30 à 40 jaar. Oftewel, hier kan ik nu nog heel weinig over zeggen, dus ik vind het belangrijker dat ik goed spreid dan dat een bepaald fonds momenteel het beste rendement heeft.

De overige factoren zijn irrelevant voor mijn beslissing.

Kortom, ik hecht in hoge mate belang aan spreiding en geloof er niet in dat ik rendement voor de toekomst kan voorspellen. 

Dan vraag jij je nu vast voor welke aandelen indexfondsen ik heb gekozen?

*Tromgeroffel* 

Ik wil van te voren nog één keer herhalen dat jij je eigen keuzes moet maken. Mijn keuzes zijn niet per se de beste, al staat het je vrij om mijn keuzes te volgen als je het eens bent met de redenering.

*Meer tromgeroffel*

Mijn overwegingen voor het kiezen van beleggingsfondsen bij Brand New Day en mijn fondskeuze

Hieronder de punten waardoor ik tot mijn nieuwe fondskeuze ben gekomen. Hiervoor heb ik altijd belegd in het BND Wereld Indexfonds Hedged (45%) en het BND Emerging Markets Indexfonds (45%). De overige 10% ging naar obligaties.

 1. Naar aanleiding van dit onderzoek, ben ik tevens ook een apart onderzoek gestart naar wel of niet hedgen. Op basis hiervan hedge ik alleen een deel als ik verwacht een deel van het geld binnen 20 jaar nodig te hebben. Doordat ik mogelijk een bedrag eerder wil gebruiken voor een huis blijf ik voor 20% hedged aankopen.
 2. Het duurzame fonds is hetzelfde als het Wereld Index Unhedged alleen dan met minder bedrijven dankzij de global compact richtlijnen en 0,02% hogere kosten. Ik denk dat het duurzame fonds het iedereen jaar 0,02% beter kan doen, omdat duurzame bedrijven uiteindelijk beloond zullen worden met een beter rendement. Mocht dit niet zo zijn dan zal het uiteindelijke rendement niet veel verschillen van het BND Wereld Indexfonds Unhedged.
 3. Ik blijf geloven in de typen bedrijven (zoals Alibaba) die binnen het Emerging Markets fund vallen, dit is gebaseerd op mijn beeld over de wereldeconomie. Desondanks vind ik dat hier vrij sterk afhankelijk ben van 10 bedrijven. Dat het fonds tot nu toe slechter presteert en het duurste is hecht ik minder waarde aan. Daarnaast is dit het enige fonds dat niet overwegend actief is in de Verenigde Staten, wat weer aantrekkelijk is voor mijn spreiding. Daarom wil ik een klein deel gebruiken om dit fonds te kopen.
 4. Het Small Cap Indexfonds heb ik besloten toe te voegen, omdat dit kleine bedrijven zijn (oftewel meer potentie) en ook andere soorten bedrijven. Daarnaast heeft dit fonds een grote spreiding over veel aandelen (3.417).

Verdeling beleggingsfondsen Brand New Day

Hieronder zie je mijn oude en nieuwe verdeling over de aandelen indexfondsen bij Brand New Day voor mijn beleggingsrekening.

Mijn verdeling indexfondsen Brand New Day

Daarnaast heb ik een pensioenbeleggingsrekening waar ik eenmalig voor 100% Wereld Indexfonds Hedged heb aangekocht. Mijn volgende koop wordt 100% Duurzaam Wereld Indexfonds-A, omdat ik nog 39 jaar tot mijn pensioen heb. 

Ik maak geen wijzigingen in de verdeling die ik tot nu toe heb opgebouwd. Ten eerste, omdat ik pas twee jaar bezig ben en dit niet zoveel uitmaakt op de 38 jaar die nog komen. Ten tweede, doordat je dan goed moet goed kijken naar of dit wel of niet het juiste verkoopmoment is. Zoals vaker gezegd ga ik niet proberen de markt te timen, dus houd ik het gewoon zo aan en koop vanaf nu maandelijks indexfondsen volgens de nieuwe verdeling.

Heb je vragen of opmerkingen hierover? Laat ze achter in de reacties. Ik sta altijd open voor nieuwe inzichten.

Ben je nog niet begonnen met indexbeleggen? Dan kun je via deze link een gratis beleggingsrekening openen bij Brand New Day.

Deel met je vrienden:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Deze artikelen vind je wellicht ook interessant.

3D e-book

Leave a Reply